Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 247 248 249 250 1e afdeeling Inspecteur van po litie Inspecteur van Po litie Radio-Centrale "Soestdijk biedt ter vaststelling aan het ont werp van een aan de Goöp.Landbouwver- eeniging "Soest" te verleenen Hinder wetvergunning. stelt voor aan de hulppolitie een vergoeding voor het gebruik van een eigen rijwiel toe te kennen. stelt voor aan B.A.-fietersz een be drag van ƒ.5,25 te vergoeden wegens kosten van herstelling aan het rij wiel, dat door hem wordt gebruikt. vestigt er de aandacht op dat de verplichting tot betaling eener re cognitie voor de vergunning tot het hebben van een radio-distributieka bel in gemeentegrond vanaf den nolo- nieweg naar Soesterberg is komen te 'vervallen krachtens circulaire van het Hoofdbestuur der P.'f.T. dd20 fee1940

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 169