Volg num mer 258 Directeur Gemeen tewerken 259 Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Directeur tewerken Gemeen- adviseert naar aanleiding van het verzoek van de Erven Jurriëns te Utrecht om bouwvergunning voor een derde dubbel huizenblok aan de Stad- houderslaan en verklaart dat daarte gen geen enkel bezwaar bestaat. Hij stelt voor de op 14 februari 1941 ve: leende bouwvergunning voor 2. blokken te wijzigen in een voor blokken. rapporteert omtrent de bewoning van het perceel kostverlorenweg no.5 door Mej.I.M.w.kroon geb.Mühlhausen, welk huis zeer is vervuild. Adviseeh op grond van art.114 van de Bouw verordening de bewoonster aan te schrijven de woning te zuiveren; b. aanvulling van het huisraad, in het bijzonder een nieuw bed met toebehooren, wellicht te bereiken via winterhulp; onder controle-stelling van de be-\ woonster. Beslo' en in Aan di dat di de Er' het bi terre: plant i De e c zal v met v zen m

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 177