v iw BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Besloten wordt de bouwvergunning conform het verzoe: en in overeenstemming met het advies te verleenen. Aan de bouwvergunning wordt de voorwaarde verbonden uat de sloot gelegen vóór het perceel eigendom van de Erven Jurriëns vóór den aanvang van den bouw in het belang van een deugdelijke waterafvoer van het terrein geheel moet worden gezuiverd van aanwezige planten en modder i)e echtgenoot van Mej .I.Ai.W.Kroon geb.Muhlhausen zal van den toestand op de hoogte worden gebracht, met verzoek ten spoedigste mede te deelen wat in de zen moet geschieden. c lSJi- CL<'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 178