NOTULEN 2 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .28 Ma art 194..1 Tegenwoordig de Heeren j'ÏTN.A »Ld. SS...TDUlbSLurgsmssS"t er HJG-asille en A ,.p.Hilii.o.r tw et la .oud er.s Secretaris P....0.^G-X-OO.t.^A-f Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers .260t/m 281

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 180