stand I jfl van d. 25 BESLISSING Eet ontwerp wordt door de vergadering ongewijzigd goedgekeurd Het college gaat in beginsel met het plan accoord en besluit het plan ter beoordeeling in te zenden bij de provinciale bebouwingscommissie. Let College gaat in beginsel met het voorstel ac- voord en besluit het ter beoordeeling te zenden aan de Provinciale bebouwingscommissie Op het verzoek wordt afwijzend beschikt, Besloten wordt, den eigenaar aan te schrijven: 1tot het aanbrengen van de noodzakelijke verbete ringen aan zijn woning. 2. tot het doen instellen van een deskundig onder zoek naar den toestand van het drinkwater op zijr kosten. Afdeeling en No. Aanmer kingen lSJ\. V 11 ïïo De Voorzitter deelt mede dat de consequenties van deze twee zaken (t.w. grondafstand met wegaanleg en financiering bouw) thans niet zijn te overzien, doch dat een en ander na ontvangst van het schrijven der Maatschappij onder oogen zal worden gezien. i v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 184