NOTULEN JZ - BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1April 194.1....- Tegenwoordig de Heeren Ur-..A.L^.d.6S-..Ï0JILbe.^. -b-Urgemee.S.'ter TIJ.Gasilie.exiA P II± Uiars t.we. t la oud ere Secretaris P...C.»ilr.o.ot. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 282 t/m .2.93 Uitgevoerd Afd I: Afd. II: Afd. III: Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 190