A .0 NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS C' VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 8 April 194 1 Tegenwoordig de Heeren Mr.,A .-L»4es -Tombe ,--Bur gemeeat er .H.» J.+.GasilLe.en.A. »P.Hilhors t.w e.t ho.ud exa. Secretaris J-JJ.^A-.Bat.enb.'Ur.g* Afwezig Accoord Wethouders, Uitgevoerd Afd I: De Burgemeester, De Secretaris Bevat volgnummers .2.96.t/m 3-2-3 Afd. IIAfd. III Afd. IV: j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 200