323 Dir. Gein. wer ken biedt ter behandeling aan eenige verzoeken om bouwvergunning, ver gezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd.8 April 194-1 nos.16 en 18, wordt besloten de aanvragen nos.1/1685 en 2/580 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 211