NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS eenige ig, ver leningen VAN DE VERGADERING VAN uw- en 1941 ;en de DER GEMEENTE SOEST '580 VAN 10 A p r i 1 194 1 Tegenwoordig de Heeren T3ï_.«.A.,L.*des._.T.Qjiibe ^.Lburgfinieest er .II. J.GasiZLe.. en.._A. .P .Hilhorstwethouders. Secretaris JG-.A Ea te libur. g Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 3-2.4 t/m 335 Uitgevoerd Afd I: ....Z Afd. III: Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 212