vt 7/ r WJc1 4-0 ver- oofd- eze ge- aran- BESLISSING De vergunning wordt verleend overeenkomstig het besluit hiernevens als bijlage gevoegd. Besloten v/ordt het verschuldigde te voldoen. De machtiging v/ordt verleend. Plet College kan zich geheel met de maatregel ver eenigen en machtigt de Secretaris de verbeterin gen in overleg met den Dir.v.G-em.werken aan te brengen. Afdeeling en No. LH- k ktü i. Aanmer kingen IX/ Di -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 216