Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 336 337 338 W.A.HilhorstSoes Ier kb est .der Par. v/d Onbevl.Ontv. der H.Maagd Maria P.MajoorBeuken laan 1 9 verzoekt steun te verleenen aan een klaag- en verzoekschrift, gezonden aan den Secretaris-Generaal van het Departement van Waterstaat omtrent de afwatering van de perceelen langs de Vredehofstraat wijst op de zeer slechte afwatering van den Rijksweg en het daarlangs^ aangelegde rijwiel- en voetpad vóór den ingang tot het Kerkgebouw en ver zoekt maatregelen te nemen om aan dezen ongewenschten toestand een ein de te maken. De Dir.v.Gem.werken adviseert na in gesteld onderzoek aan het Kerkbestuuj: te berichten, dat van de zijde van den Rijkswaterstaat binnenkort de gej- wenschte verbeteringen zullen worden aangebracht deelt mede dat hij bereid is tot het betalen van een bijdrage in de ver- pleegkosten van zijn zoon Lambertus E. in het sanatorium Berg en Bosch, van 1per week, zulks i.v.m. het ophouden van de uitkeering ziektewet

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 219