3 BESLISSING in een unden m het breirt i langs tering angs I voor en ver aan ?en ein na in ch es tuur i van de gel- worden ;ot het i ver- jertus ïosch, m. het iktewet besloten wordt de gevraagde steun te verleenen door aan den Secretaris Generaal medewerking te vragen tot opheffing van de aanwezige bezwaren. Aan het Kerkbestuur zal bericht worden gezonden overeenkomstig de mededeelingen van den Dir.v.Gem. werken. >dat in de b.een invaliditeitsrente van f ll5,70 per jaar„ Afdeeling en No. Aanmer kingen V Ji. li I (i 4 G. I* V J V i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 220