notulen BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 19April 194 1 Tegenwoordig de Heeren üïombe^--burgemeester ..E«J...G.asHle—eji..A^P.#HiliiQr.s.t.,....watiLouder-s.».. Secretaris ...1*1 M...BHtejahurg.. Afwezig De Wethouders, Accoord De Burgemeester, Bevat volgnummers 3.3.9t/m 347-- Uitgevoerd Afd IAfd. II: Afd. III: Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 222