t- V BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen 0, waaruijt nd van iwomng van rergadering iril e.k. l SS-und scommissa-i Lg de noo Let sneeuw t bijzon-/ oien van i hand van .lingen de sn termijn rerpen en Ling en spalingen noemden reen kennen t voor- ld met Kennisgenomen. a Weth.Gasille wordt namens het College gemacntigd de jaarvergadering hij te wonen. Aan den Dir.v.G-em.werken zal worden verzocht het College van hericht en raad te dienen. Conform het voorstel wordt besloten, 1/ Jy I boy

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 226