JL - f^£ BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .22. Api.il 194.1 Tegenwoordig de Heeren Jt... ii_rJ._vdasill.e....en..A?P.tiiliiO.ïst>..wetb,0.ude.x Secretaris .4A .-b $.9. XI9. U.ï b. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. III: TypTvdW

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 228