v -r tV BESLISSING Je gegevens, door den Inspecteur van Bouw- en wo ningtoezicht aan het College verstrekt, worden na mondelinge toelichting door den Inspecteur in de ver gadering gegeven, goedgekeurd, en zullen worden door gezonden. Van de vragen en antwoorden dient copie behouden te worden. Je subsidie groot ƒ.90,zal worden uitbetaald Van het rapport wordt kennisgenomen. Besloten wordt t.z.t. deze aangelegenheid opnieuw in beschouwing te nemen. Je termijnen respectievelijk groot I2j>,b0 en .1^1,= zullen worden uitbetaald. Je termijn groot j 9j>5? zai worden uitbetaald aan den aannemer en worden verrekend met net Kerkbestuur Besloten wordt in afwachting van de nadere berichter van Gomewo aan deze zaak geen uitvoering te geven. Afdeeling en No. e. od-lT 0/1 Aanmer kingen -U ho,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 230