NOTULEN BURGERMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .25April 194...U- Tegenwoordig de Heeren Mr..A»L,.daS-..ïoiabe.t--.burge;aieester II»J..G-asllLe en A.P.Hilhorst.wethouders-, Secretaris ....u-CUA,.Batenburg.- -- Afwezig Bevat volgnummers 35-7.t/m 363- De Burgemeester, De Secretaris, Uitgevoerd Afd I4.Afd. II Afd. III: Accoord De Wethouders, Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 236