yo). ïfat) V hY^, km BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen ader bereid eeren Mei spraak Ide sul rit var. n over-. bet R. we gen gave onder- te oe- onder- oeld ir oe zicht, ardiger. t wor- 8 Janu- r 3 aar, ndrifv ge- aar het en brarfd. is ndschoql ngen Verzocht ngen 5 in dö \l e Poli- errichl ƒ167 ,81. ichting opge- de trafhe-f 3 de plaatst olitie waar de voor de en, het Lacht ei- acht Besloten wordt een uitkeering in eens aan den heer veurs in overweging te nemen en aan belanghebbende de vraag te richten het Ooilege in te lichten om trent het bedrag dat naar zijn inzicht de gemeente zou moeten uitkeeren. Besloten wordt het Kerkbestuur omtrent de nog te storten bedragen in te lichten en te verzoeken of het Bestuur zich met een en ander kan vereenigen. Adressante zal worden bericht dat het College geen vrijheid kan vinden de huur te verlagen. IA Besloten wordt de inzichten ten aanzien betaling in de kosten te handhaven en afwijzend op het schrijven te beschikken. Het ooilege vereenigt zich volkomen met het standpunt door den Burgemeester ingenomen en besluit het over werk als gevolg van de strafmaatregel, uit overwe ging van billijkheid en recht, niet uit te betalen. Hl l°l bedrag aan overwerk wordt met inachtnemin e vorenstaande vastgesteld op 93,43 in totaaL. ^Ji- 'V iW

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 238