v Ai. igst vaji ing 1 94-1 i te 8 n on- Hee- erom- sn dd. mmg en Woning liet 1 e van den 8 April erhar- ocht illen gaven enst worden worden heid in ing vanj igen vai staande 'ieuwe- lO.4071 ■beids- de l in de worden mder a icht aan imeente- BESLISSING Kennisgenomen. Het College refereert zich aan den inhoud van het rapport van den Dir.v.G-em.werken en besluit den Raad dienovereenkomstig in te lichten met voorstel het adres voor kennisgeving aan te nemen. Kennisgenomen. Besloten wordt het schoolbestuur uit te noodigen in het College ter bespreking van de plannen tot verharding der speelplaats. Aangezien de circulaire niet voor deze gemeente var toepassing is wordt de inhoud daarvan voor kennis geving aangenomen. De vergunning wordt verleend met inachtneming van de door het Districts Hoofd der Arbeidsinspectie gemaakte opmerking. De begrotingswijziging met voordracht zal den Raad worden aangeboden. Afdeeling en No. 'Y U V ij %l Aanmer kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 244