NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS JL- G- VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1.4 .Januari194.1. Tegenwoordig de Heeren &.»A*Iu.dfi8...£0JILb». burgemeester H..J...Gaailla..-en-.A..lP..H_ilhor.S-t-r...w.et3aouders. Secretaris ...<T.,.A,Ba.tenbjurg.,. Afwezig Bevat volgnummers .35tón 4-6 Uitgevoerd Afd I...ZAfd. IIAfd III A J Sf Afd IV- De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Accoord

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 24