pelden tot lenaan- >ast in d ite van n. De gelijk d ;ement .et ten .oodzaak eren dan meerder; het Col- .ijk te Leer voor komt at door te Amers- de A.N. ;esteld leente eeji r 1 beschik- an boer- De bedoej- gelegen/- van 12 eri jen kwalite '.Soest r in zijti zich op tellen o rden. De erterrei .zacht h het ge e maakt in den .hier te schrijf- >nder- l. Firma l verhoo- •ag van mi ge verf- irgezeld m advie- BESLISSING Besloten wordt den heer van Schijndel te berichten overeenkomstig de inzichten der Vereeniging V.V.V. Soest Vooruit. Afdeeling en No. Aanmer kingen Goedgevonden wordt de drie nieuwe machines in onder houd te geven bij de firma de Graaf. De totale ver goeding voor het onderhoud van alle machines 19 st. zaj. per jaar bedragen 95» Voor het jaar 1941 zal verschuldigd zijn 85,= op grond dat de drie nieuw machines ingaande 1 Juli a.s. in onderhoud worden genomen. ?P het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. Jr 1941 nos.19 en 20, wordt besloten de aan vragen nos.2/581 en 2/582 in te willigen. - f Ji ay

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 250