i NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1M..e. i194 „1.. Tegenwoordig de Heeren .Jlr.#A«LL*.d.6.S...ïl.oin.b.e.t..-lo.urgemees"fcer ...H., J .C-asille.. en..A .B.Hilno-rst, .wetliouders Secretaris A 3s.±.enh-UT-g Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, j2_ - rP De Secretaris, Bevat volgnummers 3-8.7... t/m 39-3 Uitgevoerd Afd I: -V.Afd. II: Afd. III: J£W.. Afd. IV: 1 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 252