Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 387 388 389 390 P.W.Blaas G.H.Assink, oud hoofagemt van politie Afd.Financiën 3e Afdeeling 391 Dir.v/d Rijksdiens voor de Werkver ruiming verzoekt hem m.i.v. 1 Mei 1941 een maand buitengewoon verlof zonder be houd van wedde te willen verleenen. deelt mede dat hij gedurende de maard April 1941 gesne inkomsten heeft ge noten en verzoekt voorts te willen bevorderen dat zijn mandaat vroeger betaalbaar gesteld kan worden. zendt ter vaststelling in de pensi oensgrondslagen van de navolgende ambtenaren: P.W.Blaas W.F.BÜhrmann WFBuhrmann J.Bobben E.P.Goedkoop E.P.Goedkoop P.C.Groot G.J.F.Jansen B.van Ketel Ö.M.v.d.linde W.A.S.van Meel F.A.Mud P.A.J.Heintjes A.Sni jders K.C.Tillemans op 1 902 1498,= 1617,= "3169,= 1465,= 1562,= 3881,= 1316,= 2225,= 1432,= 1162,= m 1897,= 1582,= 1300,= 2320,=. deelt mede dat is overleden J.G.Jan nes wiens zoon H.J.Jannes sinds 14- Juni 1933 voor rekening van deze gemeente wordt verpleegd in een krarilr zinnigengesticht (thans Wolfheze). j H.J.Jannes is voor 1/6 gedeelte var- de nalatenschap erfgenaam. Notaris D.M.G.H.Putman CramerStationstr.7 te Velp (G)heeft de zaak in han den. Be Heer P.J.Jannes, Orionstr.11 Amsterdam N, provisioneel bewindvoer der voor zijn broer, deelde persoon lijk mede een voorkeur te geven aan een minnelijke regeling. deelt mede, dat werklooze arbeiders uit deze gemeente kunnen worden te werkgesteld bij het centrale werk verruimingsobject van den Heer A. Hilhorst Pzn. te Soest: "ontginnen van een perceel boschgrona, ter grootte van 2 H.A., gelegen in de g meente Soest". Gevraagd wordt of de financieele gevolgen (85 1° van de loonen, enz.) ten volle worden aan vaard, ongeacht of een bijdrage uit W.3.F. wordt ver lor e gen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 253