m nof 7£ Afdeeling en No. BESLISSING Op het verzoek wordt gunstig Beschikt Het wachtgeld over April j.1. groot 136,56 wordt uitbetaald Nevenstaande pensioensgrondslagen worden vastge steld Besloten wordt de som 1000,=- geheel te verha len. Het object kan naar het oordeel van het College nidts'^/^ voor gemeentelijke werkverschaffing inaanmering ko men nu de werkloosheid sterk is afgenomen. /-y Aanmer kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 254