Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 392 393 lijw.pad .veri Gooi en Eemland Voorzitter zendt een verslag in over het jaar 1940. vestigt er de aandacht op, dat aan den Eaad een voorstel zal moeten worden gedaan inzake verpachting van ie 3 perceelen weiland aan den lange Brinlcweg voor het jaar 1941. Voorge steld wordt de pacht te gunnen aan diegenen, die door bijzondere omstan digheden het meest gedupeerd zijn en de grootste behoefte aan land hebben

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 255