BESLISSING t jaar aan eten van Lange Voorge- aan omstan. zijn en> hebben Kennisgenomen. Besloten wordt den Raad voor te stellen het perceel II te verpachten aan de Gez.Plekkepoel en H.Plekke- poelIII aan P.van Holten en IV aan G.A.Hagen, zuil voor een pachtsom van 120,= per H.A. Afdeeling en No. Aanmer kingen 1/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 256