"-f OJJ V tik BESLISSING Besloten aan de wachtgeldregeling deel te nemen. Afdeeling en No. Besloten wordt de vergunning te verleenen met inach neming van de voorwaarden in de adviezen vermeld. In de vergunning te vermelden dat bij niet nakoming der voorwaarden intrekking volgt. Het advies der Strafverordeningscommissie inwinnen Besloten wordt de declaratie ad 25,= te volaoen. Ba eenige bespreking wordt de Secretaris gemachtigd op een terzake kundig ambtenaar, bekend met gemeen te-administratie bealag te leggen, en deze bij het College voor een tijdelijke benoeming voor te dragen. Wethouder ü-asille verbindt hieraan de voorwaarde, dat de benoeming beslist tijuelijk dient te zjn en der persoon in kwestie van den beginne si daarop gewezer worde Aanmer kingen AP S~i~

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 262