Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 406 De Voorzitter 407 Wethouder Gasille en blijft op een gunstige beschikking op zijn verzoek om machtiging aan dringen deelt het College mede, dat hij als gevolg van opgelegde wachtdiensten in de omgeving van het Vliegkamp ge noodzaakt is drie losse krachten aan te nemen voor het verrichten van po litiediensten zegt bezwaren te moeten maken tegen de belooning van den heer Wijsmuller in dienst bij de Luchtbescherming. Hem is gebleken dat de heer Wijsmul ler zal gaan genieten ƒ.25,50 als groepscommandant en y9,50 voor de gemeentelijke administratie onverminH derd 6°/° duurtetoeslag en kinderbij slag. Voorts is gebleken dat wegens de nachtdiensten de betrokkene sleciJts een gedeeltel^ke week arbeid verricht, bpreker meent dat ƒ.25,50 per week voldoende moet worden geacht, voor welke vergoeding de administratie tijdens de nachtelijke wachturen ge voerd kan worden en doet daartoe het voorstel De Voorzitter motiveert de door hem in overleg met het Hoofd van den Luchtbeschermingsdienst aldus bepaal de vergoeding en stelt voor de bezws ren van. beide Wethouders ter kennis te brengen van het iioofd van dienst met verzoek zijn meening kenbaar te maken

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 263