BESLISSING schikking 3 aan- iiij als Lensten jkamp ge- ïht en aan i van po- in tegen jsmaller 'ming. wijsmul- 0 als oor de nvermin- .derbij- wegens ne slecn verricbft. x week voor xatie en ge- xtoe het oox hem den s bepaal de bezwa- kennis dienst aar te wordt goedgekeurd In afwachting van de nadere beslissing in deze wor besloten conform net voorstel van den Voorzitter, met dien verstande dat de belooning voorloopig word bepaald op ƒ.25,50 per week exclusief duurtetoeslag en kinderbijslag. Afdeeling en No. Aanmer kingen I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 264