BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Besloten aan de wachtgeldregeling deel te nemen. Besloten wordt de vergunning te verinenen met inacht neming van de voorwaarden in de adviezen vorme.ld. In de vergunning te vermelden dat tg niet nakoming der voorwaarden intrekking volgt. Het advies der strafverordeningen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 266