NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS CL - VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 9. Lei194.1- Tegenwoordig de Heeren ÏWAr. 1 M3..Tonbeester. B«J«Grasille en A«P«Hilhorstf Wetfa.oa.ders» Secretaris Afwezig Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd IAfd. II De Burgemeester, De Secretaris, Accoord Wethouders, 'TyP T vd W

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 268