Z>C*^ NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .1.2. --N194 1.. Tegenwoordig de Heeren ..MrA..Ldos ./^ombe Jurgeraeoster H«J«Gasille en A»P«HilhoxstWethouders» Secretaris ïl.f. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, j2 v. - *^0 - De Secretaris, Bevat volgnummers Tl5.t m .427. Uitgevoerd Afd I: VAfd. II: Afd. III: Afd. IV TypTvdW

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 272