'J ent voor op den ge- eidsbemict zeke ring .directeur ienst de: hoosheids- Soest uit van van 5 Oct aan den verorde dienst dei :loosheids- t Soest va. April 19 ;onden pla :eidings- en de Da tot opmer- van het 01 >p ge merkt ior dat .len, niet lommissie Burgemeest liding der in. Het v/oi Lierop dooi voor de bu te loopen ontwerp- lat bij uit-' van het na it uitseslc /ermakeliji- Mg i st s 1 met het j /en van 9 ingang van erlof zonde 'i verleenen ecretarie sten van onaansluiti n de Utrecli' Lging te BESLISSING Afdeeling No. en iet huishoudelijk reglement en de yens bedoeld worden ingetrokken. instructie nierne- xian den Raad zal het voorstel tot intrekking verordening worden gedaan. der Besloten wordt: 1e. het ontwerp-wijziging uitbreidingsplan t.a.v. Vredehofstraat officieel in behandeling te nemer 2e. te gelegener tijd met den Inspecteur der Volks gezondheid een bespreking te hebben over de al- geheele herziening van het uitbreidingsplan. Over deze punten zal het advies der raadscommissie worden ingewonnen. J - t ut ïy Au Aangenomen, dat de sportuitvoeringen een landsbe lang dienen, wordt de gevraagde vrijstelling van be lasting verleend. Besloten wordt den Raad voor te stellen een uitkee- ring in eens te geven groot /.5000,=. Conform net verzoek wordt buitengewoon verlof ver leend. net College besluit ae kosten der telefoon niet op de Boschbrandweervereeniging te verhalen. Aanmer kingen teTj j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 276