NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN ...2>.V 1941... Tegenwoordig de Heeren .9.?^®.i.JA®.steT Secretaris A Gr.A..üsat.r.t Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd IAfd. IIAfd. III Afd. IV: li cJ G ci .A T. .f .ir.i-. Tii..o5£.§ft* .7._0.T ii ou..:... f/ijj ...:x

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 284