441 442 .4' 444 445 Boekliouaer van Ge meentewerken. Directeur Gemeen tewerken wethouder Gasille Bestuur Voetbj Ver .S.E.C. Directeur van Ge meentewerken zendt inventurisstaat Januari 1941 liet magazijn van in van de op goederen in geme ent eerken zendt rapport omtrent eventueel tc treffen ma den met tregelen ten aanzien van vuilnisophaaldienst in verbana de benzine schaarschte vraagt machtiging de weiden aan de Soesterbergschestraat nabij den ou den tol onder enkele voorwaarden ten aanzien van bemesting en onderhoud van afrastering door den toebruiker, kosteloos in gebruik te geven aan Kortekaus en van aen Hoef. beri voor de komende coc petitie dispensatie is verleend vooi de afmetingen van net speelveld en vraagt het terrein weuerom te mogen huren. biedt ter behandeling aan eenige veifl zoeken om bouwvergunning, vergezeld van adviezen en teekeningen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 285