BESLISSING ie inventarisstaat wordt goedgekeurd tot een beurag groot 1i 7u 1 Besloten wordt met ingang van 1 Juni a.s. de vuil- nisoplialing slechts éénmaal per week te uoen plaats vinden een en ander als gevolg van de slechte benzi- nepositie Hiertoe tijdige publicaties te doen in overleg met den .Directeur van Gemeentewerken. De machtiging wordt verleend Besloten wordt het terrein aan S.E.C. te verhuren overeenkomstig de voorwaarden in het ontwerp-seslui vastge stela Wethouder Gasille is met het Bestuur overeengekomen, dat de schutting zal worden weggenomen en de afschel ding door de gemeente met eenige coniferen zal wor den bijgeplant vi/ethouder hilhorst zal zich met de uitvoering belas ten. Gelet op het advies van Bouw- en ,,'oningtoezicht no: 40 en 22, wordt besloten de aanvrage no.1/1688 in te willigen. De aanvrage no.1/1672 wordt geweigerd Afdeeling en No. Aanmer kingen OS

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 286