Volg- num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 451 LKa11 enlcampJ ut - faascheweg 141 bis Utxe cht 452 dixecteux Gemeente weiken 455 Dixecteux van me^ntewexken Ge ve xzoekt toestemming tot het plaat sen van een lichtkozijn in zijn dooi ooilogsgeweld beschadigd peiceel, Vexlengde Postweg 44 te Soest ex beid de Dixecteux van Gemeentewexiien ad- viseext gunstig ad. 19 i«iei 1941, coxx.no19/14 bxengt nadex xappoxt heistellingen in het behoeve d-^x politie. uit omtient Raadhuis ten biedt tei behandeling aan een ver zoek om bouwvexgunningveigezeld van de noodige teekeningen en advie zen. de tc Beslc foxm me ent ƒ.48; Vooxt agent te vr de ha gaaf Gelet 21, willi haas houde wonir bouw\ gewor tot 1 Jar deli;

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 291