NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 21 194 1.. Tegenwoordig de Heeren Secretaris Afwezig J5©.S.iii Accoord De Wethouders De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m J-.6.G- Uitgevoerd Afd IA,Afd. II Afd. III Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 294