NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 30. 4 e i194 .1 Tegenwoordig de Heeren ...li».J...Gjas.iHe.>...LocO-rrbur.g£iiie&S'ter A .2...HllliQr.s.t.,..w.e.±iio.ud.e.r.- Secretaris J.A...D&ifc.e.libur.g. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd I...4Afd. II Afd. III: JVAfd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 298