Volg num mer Afzender of voorsteller 46 Adj.Inspecteur Politie Datum Korte inhoud "brengt aan den burgemeester een rap port omtrent het kappen van dennen en sparren in de gemeentebosschen, blijkbaar geschied op last van de Puit s che We ermacht Pe Voorzitter adviseert te dezer zake het advies in te winnen van den houtvester bij het Staatsbosch- beheer, zoo mogelijk met een bere kening van de toegebrachte schade. Wor I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 29