NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS V VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 3....Januari194..1 Tegenwoordig de Heeren Mr .A,.L.d.es..Tci:ibe burgemeester ...H...J.«.Gaalll.e...en..A.^P.»Hll]iora1b.^...w.e.t]iondera« Secretaris J-..G. JUBat.enb.ur.g. Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, JL - - De Secretaris, Bevat volgnummers 1 t/m 7 Uitgevoerd Afd I 4.Afd. II Afd III: Afd IV:-JA

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 2