"i ^(r h BESLISSING AI deeling en No. Aanmer kingen foor de i van .en der gebruik 1 maxi- ;ien de ige zeer i ver- •aat irstraail >ri jsop- irplaat- .ng 3öj .ng om er Staat) -gstum voor j en hoek: i aatG 9U het oor eeal g der I de aaa- buis r Maria! waar- ns bom t erug 0 jaar i er koop in den1 Insp. en van bezwaar) Ier web enaresS; .11 grcn'1 rbree- 1 wordt ier 3t iz„) niet Gesloten wordt de nieuwe taxatie aan te houden en op die basis de brandverzekering te doen sluiten. Besloten wordt den Raad voor te stellen ingaande 1 Juni 194-1 tot wederopzegging de toestellen der Soester Turnclub te huren voor eene vergoeding van 50,= per jaar. De gevraagde machtiging wordt verleend. De gevraagde machtiging wordt verleend. Besloten wordt de waarborgsom groot 14.250,= op 1 Juni a.s. aan het schoolbestuur terug te betalen. De vergunning wordt tot wederopzeggens toe verleend 3 worc^ niet geheel op de gestelde voorwaar- iM"? grondafstand in te gaan, doch de eigenares e voorstel te doen conform het advies van den nir .v .G-em.werken. 'V Ho V Ji H o

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 300