f- Afdeeling en No. BESLISSING Conform het voorstel van den Dir.v.G-em.werken zal adressant het gevraagde worden toegestaan. In afwijking van het advies der G-rondcommissie wordt besloten den grond in koop aan het Woningbureau In- sulinde aan te bieden tegen 2,50 per M2De ver hoogde grondprijs is gebaseerd op het feit dat het perceel in kwestie voor de toekomst als bouwterrein waarde kan hebben. Overeenkomstig het advies der Grond Commissie wordt besloten. Aanmer kingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 302