SJr BESLISSING Besloten wordt het noodige te doen om wijziging van aet raadsbesluit van 9 December 1936 te verkrijgen sen en ander overeenkomstig het voorstel van den In specteur van Bouw- en Woningtoezicht. Den Raad voor te stellen het gestorte bedrag terug be betalen, zoodra het raadsbesluit dd.9 December 1936 betreffende het wegenfonds is gewijzigd. kan de Heide Maatschappij te Amersfoort zal onder toe aending van een teekening gevraagd worden of de sloo in werkverschaffing opnieuw kan worden tot stand ge- Dracht en of de sloot gelegen ten Noorden van de Perd.Huycklaan in die werkverschaffing is te betrek- een. Lernii sgenomen De vergunning wordt opnieuw tot 1 October 1941 ver- Leend onder de zelfde voorwaarden en bepalingen als Dpgenomen in de vergunning medegedeeld bij schrijven fan 26 April 1940 afd.I no.962. relet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd >0 Mei 1941 no.27, wordt besloten de aanvrage no. 1/1689 in te willigen. Afdeeling en No. Aanmer kingen y^. hüh i Jj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 304