NOTULEN I BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 7* VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 6J u n i 194 1 Tegenwoordig de Heeren H»J .G-asille VÉUTgemeester A »P .HilhorstWet houd er» Secretaris J»G«A»Batenhurg» Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 4.82 t/m 493 Afd I Afd. II Uitgevoerd Afd. III: Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 310