NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS JX VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 10 Juni 194. ..1. Tegenwoordig de Heeren .Mr,A,i,des Tombe, burgemeester- HJ.Gaaille en A.P.Hilhorstwethouders.. Secretaris J G. A Bat ahbur.g.» Afwezig Accoord De Wethouders, Uitgevoerd Afd I De Burgemeester, jlp De Secretaris, Bevat volgnummers -4-94t/m 508 Afd. Afd. III Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 316