of nog verstre Box en pex wee: het be- 13 1 4e talige hu ;ing van het slui n opbras, belast Werken e het G-as- ;even tot loofden l zijn per itief per ran B.en :n dit ;elt Spref dienst het teek tamens de ischieden personee >r B.en ]'i de arbei- :okken >n verzoe l van de izen. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmer kingen Besloten wordt met de uitkeeringen in voorschot door te gaan. Conform het voorstel wordt besloten. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht no. 28, wordt besloten de aanvrage no.1/1690 in te willi gen. 4

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 328