U>4 NOTULEN JL - Cl BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1.7 Juni194 1 Tegenwoordig de Heeren ..Mt.*A* A*d.esT.Q_Dl.be Bur.geBi.ees"tei H. J. Ga.si 11 e.. en..A.P .Hilhorst.Wetkoudeis Secretaris .G G _A B.a t e n b UI g Afwezig -- Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 5.1.9.tta 532-' Uitgevoerd Afd I Afd. II Afd. III TypTvdW Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 330