iJ'r\r I*, D* 1/ "V Afdeeling BESLISSING besloten wordt niet tot verzekering over te gaan doe iet risico zelf te dragen. Aanmer kingen [\1\I3 Li Het voorstel van den Secretaris wordt geheel aanvaar He gratificatiën zullen onder de door den Secretaris gestelde voorwaarden worden uitgekeerd en verantwoor cp de uitgaven van den dienst. l)e maatregel wordt goedgekeurd. ïot vermindering van den canon als hiernevens bedoel wordt besloten. V Lum Het om de twee maanden lichten der muntgasmeters worjlt gpedgekeurd Sesloten wordt Wethouder Hilhorst te machtigen namen Het College aan den Directeur van het Gasbedrijf mede b deelen, dat voorshands tegen verdere maatregelen is wijziging van het mechanisme d.er meters eenige bezwaren bestaan, aangezien het ü0nege de muntgasge- aJl' Htm: ^|j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 334