Volg num mer 530 531 Afzender of voorsteller Ü.EijgelaarVerl. Parklaan 355, wou denberg P.HornsveldZoom 7, Soest 532 Gascommissie Datum Korte inhoud verzoekt het oude rijwielpad langs de' Zoom te herstellen of ten behoeve vai iet perceel Zoom 1 een nieuwen uitweg te geven door middel van een ander pad in aansluiting aan het nieuwe rij wielpad bruike scherm verzoekt het rijwielpad langs de Zoon, wederom in normalen staat te brengen De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 23 April 1941, no.1304. deelt mede zich te kunnen vereenigen met verhooging van de belooning der dames T.E.E.v.d.koppel en J.Sirag op arbeidsovereenkomst werkzaam aan het Gasbedrijf en wel tot 17,50 per weel echter ingaande met de week waarop d| beslissing van het College genomen j wordt Adress in voo Adress sing g Tevens fonds Beslot van de /.17,5

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1941 | | pagina 335